Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Księgowe


Do pobrania:
Wypełnij i nadrukuj na odwrocie otrzymanej faktury płatnej ze środków budżetowych jednostki (rachunek wydatków).
Wypełnij i nadrukuj na odwrocie otrzymanej faktury płatnej ze środków instytucji kultury.
Wypełnij i nadrukuj na odwrocie otrzymanej faktury płatnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sporządź, jeżeli zauważysz nieprawidłowe dane na fakturze zakupu (np.: błędny adres, nabywca, nr NIP) lub fakturze sprzedaży (np.: błędny termin płatności).
Sporządź, jeżeli zakup związany jest z koniecznością dokonania uprzedniego przelewu środków z rachunku wydatków budżetowych na podstawie faktury proforma bądź zamówienia (dokumenty nie wprowadzone do systemu Finanse).
Sporządź, jeżeli zakup związany jest z koniecznością dokonania uprzedniego przelewu środków z rachunku innego niż wydatki budżetowe (np.: projekty unijne, sumy depozytowe) na podstawie faktury proforma bądź zamówienia (dokumenty nie wprowadzone do systemu
Sporządź, jeżeli konieczność poniesienia kosztu i wydatku ze środków budżetowych wynika z innych tytułów niż faktura (np.: podatek od nieruchomości, abonament RTV, dofinansowanie do okularów czy studiów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opła
Wypełnij i wydrukuj, jeżeli chcesz dokonać przelewu z rachunku dochodów budżetowych (np.: zwrot nadpłat do rodziców).
Sporządź, jeżeli konieczność poniesienia kosztu i wydatku z rachunku innego niż wydatki budżetowe (np.: projekty unijne, sumy depozytowe) wynika z innych tytułów niż faktura.
Wydrukuj i wypełnij, jeżeli zamierzasz wypłacić pracownikowi zaliczkę.
Wydrukuj i wypełnij, kiedy pracownik rozlicza się z wcześniej pobranej zaliczki.
Sporządź po przyjęciu zakupionego środka trwałego (np.: z tytułu zakupów inwestycyjnych).
Sporządź w sytuacji, kiedy przekazujesz środek trwały do innej jednostki.
Sporządź w momencie likwidacji posiadanego środka trwałego.
Uzupełniaj na bieżąco, aby prawidłowo klasyfikować wpłaty dochodów na rachunek bankowy jednostki z tytułu pobytu i żywienia.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem