Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.12.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – konsultacje

Stosownie do treści art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w terminie nie później niż do 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez organ uprawniony. Uchwała budżetowa została przyjęta przez Radę Miasta Rybnika w dniu 12 grudnia 2019 roku, zatem termin na opracowanie planu zamówień publicznych upływa 12 stycznia 2020 roku.

 

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku organizuje dla osób chętnych - dyrektorów jednostek obsługiwanych oraz pracowników merytorycznych - konsultacje dotyczące sporządzania planów zamówień publicznych. Plan zamówień publicznych na rok 2020 jest ostatnim planem sporządzanym w oparciu o przepisy dotychczasowej ustawy. Konsultacje przeprowadzane będą w grupach 10-osobowych w dniach:

  • 2 stycznia 2020 roku:
    • I grupa – godz. 10:00
    • II grupa – godz. 12:00
  • 9 stycznia 2020 roku:
    • I grupa – godz. 10:00
    • II grupa – godz. 12:00

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Technicznym CUW w celu ustalenia godziny konsultacji (p. Alina Mańka - tel. 32 4390662).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem