Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

O nas


Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (poprzednia nazwa „Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”) rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 czerwca 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 91/V/2007 z dnia 21 lutego 2007 roku jako jednostka budżetowa Miasta Rybnika. Działa ono w oparciu o statut przyjęty uchwałą nr 442/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. Tekst uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Forma prawna.

Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (CUW) jest świadczenie usług jednostkom obsługiwanym w ramach wspólnej obsługi w zakresie finansowo-księgowym oraz administracyjno-organizacyjnym obejmujących:

- prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości,

- obsługę systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,

- obsługę płatności,

- rozliczanie środków zewnętrznych,

- obsługę prawną,

- prowadzenie składnicy akt,

- obsługę informatyczną.

Szczegółowy zakres zadań znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przedmiot działalności.         

Siedziba CUW mieści się w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartek od 7:30 do 18:00, a w piątek od 7:30 do 13:00. Szczegółowe dane teleadresowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Dane teleadresowe.

Budynek CUW

Działalnością CUW kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Od 1 maja 2024 roku funkcję tę pełni Ksymena Zimny.

 

CUW jest pracodawcą dla 70 osób, które wykonują zadania w ustalonych komórkach organizacyjnych. Aktualna struktura organizacyjna znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Struktura organizacyjna. Na koniec 2023 roku budżet CUW wynosił 7 mln zł (plan finansowy wydatków), dochodów zaś 173 tys. zł.

Obecnie CUW zapewnia obsługę 77 jednostkom obsługiwanym, z czego: 

- 72 jednostkom budżetowym (w tym 69 oświatowym) - na podstawie uchwał Rady Miasta Rybnika,

- 5 instytucjom kultury - na podstawie zawartych porozumień.

Szczegóły znajdują się w zakładce Jednostki obsługiwane.

Suma planów finansowych obsługiwanych jednostek na koniec II kwartału 2024 roku wynosiła po stronie wydatków i kosztów ponad 480 mln zł, a łączna kwota dochodów i przychodów przekroczyła 37 mln zł. W kwocie wydatków i dochodów uwzględniono 20 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, dla których CUW prowadzi księgi rachunkowe. Obsługą płacową objętych jest niemal 4 tys. osób, w tym prawie 2,7 tys. pracowników pedagogicznych.

Od 1 lipca 2018 roku przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana jej nazwy na Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową. Więcej informacji znajduje się w zakładce Kasa ZP.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem