Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

O nas


Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (poprzednia nazwa „Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”) rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 czerwca 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 91/V/2007 z dnia 21 lutego 2007 roku jako jednostka budżetowa Miasta Rybnika. Działa ono w oparciu o statut przyjęty uchwałą nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku (z późn. zm.). Ujednolicone teksty uchwał można znaleźć tutaj

 

Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych w zakresie:

- rachunkowości i sprawozdawczości,

- obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wraz z pochodnymi,

- obsługi finansowej realizacji płatności gotówkowych i bezgotówkowych,

- dokonywania kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji księgowej obsługiwanych placówek,

- obsługi technicznej w zakresie prac remontowych dotyczących nieruchomości,

- obsługi prawnej w zakresie umów cywilnoprawnych.

Szczegółowy zakres zadań można znaleźć tutaj           

 

Siedziba CUW mieści się w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest czynne w godzinach: od poniedziałku do środy 7:30 – 15:30, w czwartek 7:30 – 18:00, w piątek 7:30 – 13:00. Szczegółowe dane teleadresowe można znaleźć tutaj   

56917855_638497989986898_1257203357798367232_n.jpg (158 KB)

 

Od 1 kwietnia 2016 roku Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest Arkadiusz Marcol.

53536.jpg (120 KB)

 

CUW jest pracodawcą dla ok. 65 osób, które wykonują zadania w ustalonych komórkach organizacyjnych. Aktualna struktura organizacyjna znajduje się tutaj 

 

Obecnie CUW zapewnia obsługę 71 jednostkom obsługiwanym wskazanym w uchwale nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku (z późn. zm.). Są to: 24 przedszkola, 16 szkół podstawowych, 15 zespołów szkolno-przedszkolnych, 12 ponadpodstawowych oraz 4 pozostałe. Szczegóły można znaleźć tutaj

 

Na koniec czerwca 2019 roku budżet CUW wynosił 4,9 mln zł (plan finansowy wydatków), dochodów zaś 74 tys. zł. Suma planów finansowych obsługiwanych jednostek na koniec czerwca 2019 roku wynosiła po stronie wydatków ponad 244 mln zł, a łączna kwota dochodów przekroczyła 8 mln zł. W kwocie wydatków uwzględniono 35 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których CUW prowadzi księgi rachunkowe.

 

Od 1 lipca 2018 roku przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem