Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

O nas


Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (poprzednia nazwa „Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”) rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 czerwca 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 91/V/2007 z dnia 21 lutego 2007 roku jako jednostka budżetowa Miasta Rybnika. Działa ono w oparciu o statut przyjęty uchwałą nr 442/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. Tekst uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Forma prawna.

 

Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (CUW) jest świadczenie usług jednostkom obsługiwanym w ramach wspólnej obsługi w zakresie finansowo-księgowym oraz administracyjno-organizacyjnym obejmujących:

- prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości,

- obsługę systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,

- obsługę płatności,

- rozliczanie środków zewnętrznych,

- obsługę prawną,

- obsługę techniczną w zakresie prac remontowych,

- prowadzenie składnicy akt.

Szczegółowy zakres zadań znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przedmiot działalności.         

 

Siedziba CUW mieści się w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartek od 7:30 do 18:00, a w piątek od 7:30 do 13:00. Szczegółowe dane teleadresowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Dane teleadresowe.

Budynek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

 

Działalnością CUW kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Od 1 kwietnia 2016 roku funkcję tę pełni Arkadiusz Marcol.

Dyrektor w gabinecie

 

CUW jest pracodawcą dla ok. 65 osób, które wykonują zadania w ustalonych komórkach organizacyjnych. Aktualna struktura organizacyjna znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Struktura organizacyjna.

 

Obecnie CUW zapewnia obsługę 76 jednostkom obsługiwanym, z czego: 

- 71 jednostkom organizacyjnym wskazanym w uchwale nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r.; są to: 24 przedszkola, 17 szkół podstawowych, 15 zespołów szkolno-przedszkolnych, 11 szkół ponadpodstawowych oraz 4 pozostałe placówki,

- 5 instytucjom kultury na podstawie zawartych porozumień - muzeum oraz 4 domy kultury.

Szczegóły znajdują się w zakładce Jednostki obsługiwane.

 

Na koniec marca 2021 roku budżet CUW wynosił 5,1 mln zł (plan finansowy wydatków), dochodów zaś 82 tys. zł. Suma planów finansowych obsługiwanych jednostek na koniec marca 2021 roku wynosiła po stronie wydatków ponad 312 mln zł, a łączna kwota dochodów przekroczyła 18,5 mln zł. W kwocie wydatków i dochodów uwzględniono 35 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których CUW prowadzi księgi rachunkowe.

 

Od 1 lipca 2018 roku przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana jej nazwy na Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową. Więcej informacji znajduje się w zakładce Kasa ZP.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem