Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

O nas


Centrum Usług Wspólnych w Rybniku (poprzednia nazwa „Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”) rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 czerwca 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 91/V/2007 z dnia 21 lutego 2007 roku jako jednostka budżetowa Miasta Rybnika. Działa ono w oparciu o statut przyjęty uchwałą nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku (z późn. zm.). Ujednolicone teksty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Forma prawna.

 

Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych w zakresie:

- rachunkowości i sprawozdawczości,

- obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wraz z pochodnymi,

- obsługi finansowej realizacji płatności gotówkowych i bezgotówkowych,

- dokonywania kontroli formalno-rachunkowej dokumentacji księgowej obsługiwanych placówek,

- obsługi technicznej w zakresie prac remontowych dotyczących nieruchomości,

- obsługi prawnej w zakresie umów cywilnoprawnych.

Szczegółowy zakres zadań znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przedmiot działalności.         

 

Siedziba CUW mieści się w Rybniku przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 69. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest czynne w godzinach: od poniedziałku do środy 7:30 – 15:30, w czwartek 7:30 – 18:00, w piątek 7:30 – 13:00. Szczegółowe dane teleadresowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Dane teleadresowe.

Budynek Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

 

Od 1 kwietnia 2016 roku Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Rybniku jest Arkadiusz Marcol.

Dyrektor w gabinecie

 

CUW jest pracodawcą dla ok. 65 osób, które wykonują zadania w ustalonych komórkach organizacyjnych. Aktualna struktura organizacyjna znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Struktura organizacyjna.

 

Obecnie CUW zapewnia obsługę 74 jednostkom obsługiwanym, z czego: 

- 71 jednostkom organizacyjnym wskazanym w uchwale nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku (z późn. zm.); są to: 24 przedszkola, 17 szkół podstawowych, 15 zespołów szkolno-przedszkolnych, 11 szkół ponadpodstawowych oraz 4 pozostałe placówki,

- 3 instytucjom kultury na podstawie zawartych porozumień, tj. 2 domy kultury, 1 muzeum.

Szczegóły znajdują się w zakładce Jednostki obsługiwane.

 

Na koniec czerwca 2020 roku budżet CUW wynosił 4,9 mln zł (plan finansowy wydatków), dochodów zaś 81 tys. zł. Suma planów finansowych obsługiwanych jednostek na koniec czerwca 2020 roku wynosiła po stronie wydatków ponad 281 mln zł, a łączna kwota dochodów przekroczyła 9 mln zł. W kwocie wydatków uwzględniono 35 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, których CUW prowadzi księgi rachunkowe.

 

Od 1 lipca 2018 roku przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku działa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana jej nazwy na Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową. Więcej informacji znajduje się w zakładce Kasa ZP.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem