Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


17.09.2020

Szczepienia przeciw grypie

W nawiązaniu do zaleceń przekazanych na konferencji w dniu 27 sierpnia 2020 roku organizowanej przez Wydział Edukacji dotyczącej szczepionek przeciw grypie dla pracowników (pkt 20) informuję, że w tym przypadku możliwe są dwa rozwiązania: Jednostka...
16.09.2020

Szkolenie dla Dyrektorów

Miasto Rybnik zawarło umowę na usługę udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych. W zakres umowy wchodzi także prezentacja programu dla dyrektorów...
04.09.2020

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu właściwej ewidencji oraz terminowej płatności zobowiązania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi bardzo proszę o dostarczenie do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku: kserokopii złożonej w Urzędzie Miasta Rybnika nowej deklaracji (bądź...
01.09.2020

Kolejna jednostka obsługiwana przez CUW

Z dniem 1 września 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, na podstawie zawartego porozumienia, przejęło do obsługi finansowo-księgowej kolejną instytucję kultury – Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Oznacza to, że od tej pory CUW prowadzi...
31.08.2020

Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty

Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego przyznaje się i wypłaca na podstawie art. 53a ustawy Karta Nauczyciela. W nawiązaniu do wytycznych przekazanych na naradzie dyrektorów w dniu 27 sierpnia 2020...
27.08.2020

Nowe wersje szablonów kadrowych

Z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej wynika, że za jej prowadzenie odpowiada pracodawca. Aby ułatwić Państwu wypełnienie tego obowiązku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku...
24.08.2020

Nowe wzory dokumentów

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce „Do pobrania” zostały zamieszczone nowe wersje dokumentów: w sekcji kadrowej – „Oświadczenie zleceniobiorcy/wykonawcy” (CUW_Rybnik_52.2), które...
17.08.2020

Klasyfikacja budżetowa umów o pracę

Nieuchronnie zbliża się początek nowego roku szkolnego, co też wiąże się ze wzmożonym ruchem kadrowym w jednostce. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela „Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi z góry w pierwszym dniu miesiąca”. Oznacza...
31.07.2020

Nowa wersja strony internetowej CUW

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oddaje do użytkowania nową wersję strony internetowej.  Głównym powodem zmian było jej dostosowanie do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem