Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


24.01.2022

Polski Ład - wypłata wynagrodzeń

W nawiązaniu do wiadomości z 10 stycznia 2022 roku informuję, że system informatyczny został dostosowany do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na...
20.01.2022

Zakładka "Do pobrania" po zmianach

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku uległa modyfikacji zakładka „Do pobrania”. Głównym powodem dokonania zmiany było udostępnienie części szablonów i formularzy także pracownikom jednostek obsługiwanych. W...
20.01.2022

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach - przypomnienie

Zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy zamawiający ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, w tym o zamówieniach, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto....
11.01.2022

Umorzenia i odroczenia należności cywilnoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 335/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 lipca 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta...
11.01.2022

Należności publicznoprawne – podjęte rozstrzygnięcia w 2021 roku

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 roku (zmienionego zarządzeniem nr 13/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 8 stycznia 2018 roku) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych...
10.01.2022

Inwentaryzacja metodą weryfikacji

Na podstawie § 6 ust. 1 instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 18/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 22 maja 2019 roku do Działu Księgowości należy złożyć następujące dokumenty:  informację o...
10.01.2022

Polski Ład - nowe rozporządzenie MF

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku obliczyło wynagrodzenie wypłacone 3 stycznia 2022 roku w sposób prawidłowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie otrzymanych informacji kadrowych. Dnia 7 stycznia 2022 roku...
04.01.2022

PIT-11 dla stypendystów

Do 14 stycznia 2022 roku należy przesłać e-mailem do swojego księgowego z Działu Płac informację o przyznanych w szkole stypendiach dla najlepszych uczniów (zgodnie z uchwałą nr 201/XIV/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie:...
03.01.2022

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w IV kwartale 2021 roku umorzeniach...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem