Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


26.11.2020

Zaliczki i ich rozliczenie

W związku z przejęciem do obsługi samorządowych instytucji kultury zaszła konieczność zmodyfikowania wniosku o zaliczkę oraz jej rozliczenia. Formularze nr 28 i 29 w wersji 3 są już dostępne na stronie internetowej CUW w zakładce Do pobrania – Księgowe....
19.11.2020

Ułatwienie w pracy kadrowego

W celu ułatwienia pracy osobom prowadzącym sprawy kadrowe w jednostce informuję, iż od 1 grudnia 2020 roku nie muszą już Państwo dostarczać do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku opisanych zwolnień lekarskich ZUS ZLA.   Nowa procedura postępowania ze...
18.11.2020

Przeliczenie odpisu na ZFŚS

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS według faktycznej liczby zatrudnionych w 2020 roku. Kalkulacji należy dokonać zgodnie z art. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i...
16.11.2020

Nowe wzory dokumentów

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce „Do pobrania – księgowe” zostały zamieszczone nowe szablony i formularze, a mianowicie: Decyzja Dyrektora instytucji kultury (CUW_Rybnik_51.1), którą należy...
12.11.2020

Zamknięcie nieużywanych rachunków bankowych

Dział Księgowości dokonał weryfikacji rachunków bankowych wszystkich jednostek obsługiwanych znajdujących się w systemie bankowym. Okazało się, że istnieje wiele takich kont, które nie są używane. Zazwyczaj są to rachunki otwarte dla...
04.11.2020

Plan finansowy – odpowiedzialność dyrektora

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej (art. 11 ust. 3). Zgodnie z art. 53 ust. 1 tejże ustawy...
03.11.2020

Wypłata świadczeń z ZFŚS

W związku ze zbliżającym się końcem 2020 roku i wypłatą w wielu jednostkach świadczeń z funduszu socjalnego (np. pomoc świąteczna) wszystkie zlecenia dotyczące wypłat z ZFŚS należy dostarczyć do CUW w terminie do 4 grudnia 2020 r. (piątek). Przyznając...
14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy: takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom - tym starszym i tym...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem