Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


04.05.2021

Zmiana numerów telefonów

W związku ze zmianami organizacyjnymi nastąpiła zmiana numerów telefonów pracowników Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w...
29.04.2021

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych...
28.04.2021

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum Usług Wspólnych w...
27.04.2021

Faktury najlepiej otrzymywać elektronicznie

Większość faktur od stałych dostawców towarów i usług można otrzymywać w wersji elektronicznej – czy to na skrzynkę odbiorczą, czy też po zalogowaniu się na dedykowane platformy kontrahentów. Powyższe działania eliminują ryzyko...
23.04.2021

Zmiany w MKZP przy CUW

W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy CUW w Rybniku informuję, że zgodnie z uchwałą Zarządu MKZP przy CUW, po przeprowadzeniu głosowania, wprowadzono następujące zmiany:  podniesiono wysokość udzielanej pożyczki do...
21.04.2021

Potrącenie na PPK dotyczy wszystkich wynagrodzeń

Dnia 8 kwietnia 2021 roku zostały podpisane umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od tego dnia osoby objęte PPK mają potrącaną składkę na rzecz instytucji finansowej – Aviva Investors Poland TFI S.A. Potrącenie składek na rzecz PPK...
16.04.2021

Kolejne jednostki obsługiwane przez CUW

Z dniem 15 kwietnia 2021 roku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, na podstawie zawartych porozumień, przejęło do obsługi finansowo-księgowej kolejne instytucje kultury – Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach oraz Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. Oznacza...
06.04.2021

Budżet obywatelski Miasta Rybnika na 2022 rok

Rusza dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok. Zgodnie z Zarządzeniem 98/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 marca 2021 r. nabór wniosków potrwa od 1 do 31 maja br. Pula środków przeznaczona...
02.04.2021

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w I kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem