Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


17.06.2021

Zakup majątku z projektu

W części projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych zabezpieczone są środki na zakup podstawowych i/lub pozostałych środków trwałych. W momencie zakupu i przyjęcia do użytkowania takich składników majątku w...
16.06.2021

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela nauczycielom wypłaca się świadczenie urlopowe w terminie do 31 sierpnia. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku przygotuje listy płac, które będzie można odebrać w terminie od 2 lipca do 6 lipca 2021 roku. Po ich...
08.06.2021

Projekty i ich realizacja

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku prowadzi obecnie obsługę finansowo-księgową i płacowo-ubezpieczeniową 32 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Projekty te realizowane są przez jednostki obsługiwane, a...
02.06.2021

Zmiany w procedurze z tytułu podatku VAT

Zarządzeniem nr 297/2021 z 21 maja 2021 roku Prezydent Miasta Rybnika wprowadził zmiany w zasadach prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik. Załącznikiem do zarządzenia jest „Procedura realizacji przez Miasto Rybnik...
27.05.2021

Piątek 4 czerwca 2021 roku CUW nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem nr 33/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 22 grudnia 2020 roku zostały zmienione godziny pracy. Piątek 4 czerwca 2021 roku jest dla pracowników CUW dniem wolnym od pracy.
20.05.2021

Przelew środków na rachunek bankowy ZFŚS

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 31 maja 2021 roku nastąpi przelew pierwszej transzy środków na rachunek bankowy ZFŚS. Oznacza to, że od 1 czerwca 2021 roku będzie można składać w CUW...
04.05.2021

Zmiana numerów telefonów

W związku ze zmianami organizacyjnymi nastąpiła zmiana numerów telefonów pracowników Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w...
29.04.2021

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych...
28.04.2021

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum Usług Wspólnych w...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem