Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


31.03.2020

CUW zamknięty dla interesantów

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)...
28.02.2020

Numeracja środków trwałych

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na oprogramowanie finansowo-księgowe został wybrany system Finanse Vulcan (umowa nr E.272.12.2019 z dnia 23...
19.02.2020

Inwentaryzacja w 2020 roku

Zgodnie z § 3 ust. 1 instrukcji inwentaryzacyjnej została zarządzona inwentaryzacja w 2020 roku. Podstawą jest zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z...
18.02.2020

Nowy szablon noty korygującej

W zakładce Szablony i formularze - Księgowe został zamieszczony nowy wzór noty korygującej (CUW_Rybnik_11.2). W zmodyfikowanym dokumencie została dołożona sekcja dotycząca odbiorcy...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem