Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.09.2021

Wynagrodzenie za zajęcia wspomagające uczniów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze...
31.08.2021

Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty

Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego przyznaje się i wypłaca na podstawie art. 53a ustawy Karta Nauczyciela. W nawiązaniu do wytycznych przekazanych na naradzie dyrektorów w dniu 27 sierpnia 2021...
05.08.2021

Nowy rok szkolny, PPK i nowa wersja oświadczenia

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym przypominam o obowiązku kontrolowania okresów zatrudnienia pracowników w jednostce, które mają wpływ na termin podpisania umowy o prowadzenie PPK dla pracowników (art. 16 ust. 1 i 2...
04.08.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych w 2022 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto należy udzielić w oparciu o przepisy tejże ustawy. Część jednostek obsługiwanych w planie...
16.07.2021

Nowy wzór tytułu wykonawczego

Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji...
14.07.2021

Zaliczka - właściwa kolejność postępowania

Preferowaną formą płatności zobowiązań są przelewy bankowe. Obrót gotówkowy powinien być wyjątkiem od tej zasady. Jeżeli już zachodzi konieczność zapłaty gotówką, to właściwa kolejność postępowania przedstawia się...
01.07.2021

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w II kwartale 2021 roku umorzeniach...
30.06.2021

Nieodpłatne porady prawne, obywatelskie i mediacje

Na terenie Miasta Rybnika działa 6 punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja. Świadczenia te  przysługują osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów...
29.06.2021

Wakacje, wakacje...

Rozpoczęły się wakacje, ale jednostki funkcjonują dalej. Zgodnie z art. 68 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kierownik jednostki odpowiada za zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej, w tym za ciągłość jej działania. Wyrazem...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem