Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


31.07.2020

Nowa wersja strony internetowej CUW

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oddaje do użytkowania nową wersję strony internetowej.  Głównym powodem zmian było jej dostosowanie do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji...
30.07.2020

Dokumentacja pracownicza - obowiązki pracodawcy

Zgodnie z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369) pracodawca zobowiązany jest prowadzić odrębnie dla każdego pracownika dokumentację...
29.07.2020

Instrukcja dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Centrum Usług Wspólnych w Rybniku opracowało „Instrukcję dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik”. Dokument ten stanowi...
28.07.2020

Dokumenty do CUW - tylko oryginały

Od 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) dokumenty do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy dostarczać tylko w formie tradycyjnej (papierowej) – poprzez wrzucenie dokumentów do „skrzynki podawczej” umieszczonej przy wejściu do budynku...
24.07.2020

Piątek 14 sierpnia 2020 roku - nieczynne

Zgodnie z zarządzeniem nr 42/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 11 grudnia 2019 roku zostały zmienione godziny pracy. Piątek 14 sierpnia 2020 roku jest dla pracowników CUW dniem wolnym od pracy.
03.07.2020

Charytatywna akcja #GaszynChallenge w CUW

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku wzięło udział w ogólnopolskiej akcji #GaszynChallenge. Pracownicy robili przysiady i pompki. Celem naszej akcji było wsparcie Fundacji na rzecz onkologii "Rakowi-Stop" w Rybniku, a także pomoc dzieciom z Fundacji...
01.07.2020

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w II kwartale 2020 roku umorzeniach...
01.06.2020

Zmiany organizacyjne w CUW

W związku z przejęciem w 2020 roku do obsługi finansowo-księgowej instytucji kultury (od 1 stycznia 2020 roku Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach i od 1 czerwca 2020 roku Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku) powstała konieczność zmian organizacyjnych. Obsługę...