Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


13.09.2023

Potrącenia z MKZP

Na podstawie z § 7 ust. 2 statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku „Wysokość miesięcznego wkładu członkowskiego wynosi od 30,00 zł do 300,00 zł. Ustalona w deklaracji członkowskiej kwota może...
07.09.2023

Faktura za zakupy

Idąc na zakupy na potrzeby Twojej jednostki organizacyjnej pamiętaj, aby w kasie poprosić o fakturę wystawioną na Miasto Rybnik. Nie może na niej zabraknąć także danych Twojej jednostki. Faktura, którą zabierzesz ze sklepu, musi zawierać następujące dane...
06.09.2023

Nagrody z okazji DEN

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym w jednostkach oświatowych wypłacane są m. in. nagrody dyrektora. Do 6 października 2023 roku pracownicy Działu Płac przekażą...
05.09.2023

Świadczenie na start

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: " Nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w...
28.08.2023

Wartości w zamówieniach publicznych - pojęcia

W ustawie Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, można znaleźć różne sformułowania dotyczące wartości i kwot. Z uwagi na to, że ustawa ma zastosowanie w każdej z jednostek obsługiwanych (przynajmniej w części), poniżej zostały...
23.08.2023

Zakup podręczników dla uczniów

Zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego powoduje konieczność dokonania zakupu podręczników dla uczniów. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 643/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku plany finansowe jednostek budżetowych zostały zwiększone o kwoty...
09.08.2023

Nowy rok szkolny a zmiany kadrowe

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym informuję, że:  w programie Kadry Vulcan należy na bieżąco wprowadzać wszelkie zmiany kadrowe dotyczące m.in.: zawarcia nowej czy też przedłużenia obecnie obowiązującej umowy, zmiany wymiaru etatu,...
08.08.2023

14 sierpnia CUW nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem nr 21/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z 1 grudnia 2022 roku dzień 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) dla pracowników CUW jest dniem wolnym od pracy.
01.08.2023

Instrukcja dochodzenia należności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:  1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu...
27.07.2023

Kserowanie dokumentów zakupowych

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny (…)”. Za przykład niegospodarności zaprzeczającej stosowaniu tej zasady można uznać...
03.07.2023

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 428/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z 26 czerwca 2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w II kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter...
30.06.2023

MKZP - czy trzeba ...?

Pracownicy Referatu MKZP bardzo często słyszą pytania, czy trzeba, czy aby na pewno, bądź kiedyś tak nie było. Otóż ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1666), zwana dalej ustawą, wprowadziła nowe...
29.06.2023

Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych

Na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – Dla jednostki – Wyjaśnienia” został zamieszczony opracowany przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zaktualizowany dokument „Harmonogram działań w przypadku postępowania o...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem