Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


14.11.2019

Rejestr zakupu i sprzedaży

Prezydent Miasta Rybnika w zarządzeniu nr 468/2018 z 27 czerwca 2018 roku wprowadził m. in. tekst jednolity „Procedury realizacji przez Miasto Rybnik zobowiązań z tytułu podatku od...
05.11.2019

Zebranie delegatów PKZP

W imieniu Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy CUW w Rybniku informujemy członków PKZP o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które zgodnie ze statutem odbywa...
28.10.2019

Inwentaryzacja gruntów

Zbliża się termin inwentaryzacji za 2019 rok. W związku z koniecznością porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami należy przeprowadzić weryfikację gruntów...
11.10.2019

Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem