Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


08.03.2023

Opłaty za korzystanie z posiłków

W nawiązaniu do informacji z 20 lutego 2023 roku przypominam, że pobyt w przedszkolu i żłobku, żywienie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz żywienie personelu (pedagogicznego i niepedagogicznego) w szkołach, przedszkolach i żłobku nie podlega...
01.03.2023

Wzory umów najmu i użyczenia

Dzisiaj weszło w życie zarządzenie nr 109/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z 14 lutego 2023 roku w sprawie umów najmu i umów użyczenia zawieranych przez dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku. Dokument ten zawiera minimalne stawki...
01.03.2023

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

W związku z trwającym autozapisem do PPK należy pamiętać, że rezygnacje z odprowadzania składek złożone do końca lutego 2023 roku straciły swoją ważność. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek zapisać do PPK osoby, które wcześniej nie miały...
28.02.2023

Podwyżki dla nauczycieli

24 lutego 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do...
27.02.2023

Wybory do rad dzielnic

Uchwałą nr 1039/LVIII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządzono wybory do Rad Dzielnic Miasta Rybnika. W tym roku kończą się kadencje rad dzielnic wybranych w 2019 roku. Natomiast już na przełomie kwietnia i maja zostaną przeprowadzone – w...
20.02.2023

Podatek VAT w jednostkach budżetowych

20 lutego 2021 roku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku opublikowało „Wytyczne dla jednostek budżetowych w zakresie stosowania podatku VAT”. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ulegają jednak ciągłym zmianom,...
17.02.2023

Inwentaryzacja w 2023 roku

Zgodnie z § 3 ust. 1 instrukcji inwentaryzacyjnej została zarządzona inwentaryzacja w 2023 roku. Podstawą jest zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z 16 lutego 2023 roku. Szczegóły można znaleźć w Biuletynie...
14.02.2023

Wypłata 13-tki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok dla pracowników jednostek budżetowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zostanie wypłacone 23 marca 2023 roku.
02.02.2023

Rozliczenia podatkowo-ubezpieczeniowe za 2022 rok

Od 16 lutego 2023 roku będzie można odbierać u swojego księgowego z Działu Płac CUW komplet dokumentów rozliczeniowych, tj.: 
01.02.2023

Obsługa prawna od 1 lutego 2023 roku

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na naradzie 17 listopada 2022 roku z dyrektorami jednostek obsługiwanych od 1 lutego 2023 roku obsługą prawną został objęty Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku....
18.01.2023

Skrzynka podawcza w CUW

Od jakiegoś czasu w wejściu do budynku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku stoi skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty. Rozwiązanie to sprawdziło się w czasie pandemii, więc będzie funkcjonować dalej. Skrzynka ta dostępna jest od...
17.01.2023

Zmiana stawki ryczałtu

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,...
16.01.2023

ZFŚS - zmiany podatkowe i nie tylko

Na skutek zmian wprowadzonych w systemie podatkowym świadczenia kompensacyjne oraz emerytury traktowane są jednakowo. Oznacza to, że wypłacane świadczenia socjalne dla tych osób zostały zwolnione z podatku do wysokości limitu, który w 2023 roku wynosi...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem