Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


30.11.2022

Gdy nieodpłatnie otrzymano majątek...

Placówki oświatowe biorące udział w kampanii społecznej „Szkoły pełne talentów” realizowanej przez Lidl sp. z o.o. sp. k. otrzymują nagrody, które stanowią darowiznę rzeczową. Podlega ona ujęciu w księgach rachunkowych jednostki,...
10.11.2022

Wypłata świadczeń z ZFŚS

W związku ze zbliżającym się końcem 2022 roku i wypłatą w wielu jednostkach świadczeń z funduszu socjalnego (np. pomoc świąteczna) wszystkie zlecenia dotyczące wypłat z ZFŚS należy dostarczyć do CUW w terminie do 7 grudnia 2022 roku (środa). Przyznając...
08.11.2022

MKZP – co nowego od 1 stycznia 2023 roku?

W dniu 3 listopada 2022 roku odbyło się walne zebranie delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Na spotkaniu został uchwalony nowy statut MKZP, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023...
02.11.2022

Narada dla dyrektorów

Zapraszam wszystkich dyrektorów jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na naradę, która odbędzie się 17 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w auli Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Rudzkiej 13...
28.10.2022

Dochodzenie należności w sektorze publicznym

Pracownicy Działu Księgowości sporządzają za każdą jednostkę obsługiwaną przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku „Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N”. W załączniku do tego...
27.10.2022

Obrót bezgotówkowy podstawą regulowania zobowiązań

Preferowaną formą regulowania zobowiązań są przelewy bankowe. Obrót gotówkowy powinien być wyjątkiem od tej zasady. Jeżeli już zachodzi konieczność zapłaty gotówką, to właściwa kolejność przedstawia się następująco:  wniosek...
20.10.2022

Wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

Ustalając wysokości ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego dla wybranych stanowisk pracy należy brać pod uwagę regulacje obowiązujące w danej jednostce pamiętając przy tym, że przysługuje on...
03.10.2022

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 346/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z 24 maja 2022 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w III kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter...
22.09.2022

Opis przedmiotu zamówienia na artykuły żywnościowe

Zgodnie z informacją podaną przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na zebraniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych pracownicy Referatu Technicznego CUW opracowali dokument „Opis przedmiotu zamówienia na artykuły żywnościowe –...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem