Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


27.05.2022

Współpraca jednostek z OPS w zakresie dofinansowania żywienia

Dwa tygodnie temu Wydział Edukacji przesłał do jednostek dokument „Zasady współpracy dotyczące udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie przyznawania obiadów w szkole / posiłków w przedszkolu”, który to został opracowany...
20.05.2022

Podwyżki dla nauczycieli

18 maja 2022 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia...
17.05.2022

iPKO biznes - zgłaszanie zmian

Niektórzy pracownicy jednostek obsługiwanych mają dostęp do systemu iPKO biznes. Jest to możliwe z uwagi na uprzednie złożenie w Dziale Administracyjnym CUW m.in. karty identyfikacyjnej. Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte w tym dokumencie uległy zmianie (np....
16.05.2022

Nowa wersja formularza

W związku z przejęciem kolejnej jednostki do obsługi finansowo-księgowej zaktualizowano „Wniosek o dokonywanie potrąceń” (CUW_Rybnik_49.3). Nowa wersja formularza znajduje się na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w sekcji...
13.05.2022

Stosowanie sankcji antyrosyjskich w trakcie dokonywania zakupów

Dnia 16 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Zamawiający...
02.05.2022

Kolejna jednostka obsługiwana przez CUW

Z dniem 1 maja 2022 roku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, na podstawie uchwały nr 861/LI/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 kwietnia 2022 r., przejęło do obsługi finansowo-księgowej kolejną jednostkę budżetową  – Ośrodek Leczenia i...
27.04.2022

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych...
27.04.2022

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum Usług Wspólnych...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem