Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


17.11.2021

Inwentaryzacja kasy w SIK

Zgodnie z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 16 lutego 2021 roku (ze zm.) CUW zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w samorządowych instytucjach kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku. W...
12.11.2021

Aktywna tablica - opis dokumentu

Dnia 25 października 2021 roku Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika podpisał umowę z Wojewodą Śląskim na realizację programu „Aktywna tablica”. Otrzymana przez Miasto Rybnik dotacja na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii...
08.11.2021

Wypłata świadczeń z ZFŚS

W związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku i wypłatą w wielu jednostkach świadczeń z funduszu socjalnego (np. pomoc świąteczna) wszystkie zlecenia dotyczące wypłat z ZFŚS należy dostarczyć do CUW w terminie do 6 grudnia 2021 roku (poniedziałek)....
13.10.2021

Koszty upomnienia i tytuł wykonawczy po zmianach

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. W tym akcie prawnym została...
04.10.2021

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w III kwartale 2021 roku umorzeniach...
01.10.2021

Zmiana numerów telefonów

W związku ze zmianami organizacyjnymi 1 października 2021 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów pracowników Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można znaleźć w Biuletynie...
22.09.2021

Wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

W nawiązaniu do wiadomości przekazanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika dnia 16 września 2021 roku informuję, że ekwiwalent za odzież i obuwie robocze przysługuje pracownikowi za cały 2021 rok. Przy obliczaniu należnego pracownikowi świadczenia...
16.09.2021

Wynagrodzenie za zajęcia wspomagające uczniów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem