Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


14.01.2020

Umorzenia i odroczenia należności cywilnoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 12/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 8 stycznia 2018 r. w Dziale Księgowości Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 658/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r.  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 

Dokument ten należy złożyć w dwóch egzemplarzach (wydrukowany dwustronnie, podpisany przez dyrektora jednostki) do 24 stycznia 2020 roku (piątek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem