Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


15.01.2020

Rozstrzygnięcia w zakresie stosowania ulg

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 roku (zmienionego zarządzeniem nr 13/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 8 stycznia 2018 roku) w Dziale Księgowości Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności publicznoprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Dokument ten należy złożyć w dwóch egzemplarzach (podpisany przez dyrektora jednostki) do 24 stycznia 2020 roku (piątek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem