Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


11.02.2020

Rozliczenie podatkowo-ubezpieczeniowe za 2019 rok

W nawiązaniu do informacji przekazanej na naradzie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dyrektorami jednostek obsługiwanych w dniu 10 stycznia 2020 roku informuję, że od 13 lutego 2020 roku można odbierać u swojego księgowego z Działu Płac komplet dokumentów rozliczeniowych, tj.:           

  • Informacja podatkowa PIT-11,
  • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (tzw. ZUS RMUA),
  • Informacja o wykorzystaniu kwoty zwolnienia podatkowego z ZFŚS.

 

Dokumenty te odbiera upoważniona osoba z jednostki, a następnie przekazuje je za pokwitowaniem swoim pracownikom. Protokół przekazania należy dostarczyć do CUW do 28 lutego 2020 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem