Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


01.06.2020

Zmiany organizacyjne w CUW

W związku z przejęciem w 2020 roku do obsługi finansowo-księgowej instytucji kultury (od 1 stycznia 2020 roku Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach i od 1 czerwca 2020 roku Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku) powstała konieczność zmian organizacyjnych. Obsługę jednostek budżetowych oraz instytucji kultury świadczą pracownicy CUW, których można znaleźć w następujących pomieszczeniach:

  • Dział Księgowości – pokoje nr 5, 12, 20, 21 i 28,
  • Dział Płac – pokoje nr 22 i 27.

 

Zreformowana struktura organizacyjna CUW wymusiła zmianę miejsc pracy pracowników. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w zakładce Dane teleadresowe