Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


01.07.2020

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w II kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.

 

Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do "skrzynki podawczej" umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisany przez dyrektora jednostki) do 10 lipca 2020 roku (piątek).