Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


29.07.2020

Instrukcja dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Centrum Usług Wspólnych w Rybniku opracowało „Instrukcję dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik”. Dokument ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca i obowiązuje od 1 sierpnia 2020 roku. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym aktem prawnym oraz jego stosowanie. Treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Wzór upomnienia, tytułu wykonawczego oraz objaśnienia dotyczące jego wypełniania, a także wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej, zostanie udostępniony na stronie internetowej CUW w poniedziałek 3 sierpnia 2020 roku.