Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


31.07.2020

Nowa wersja strony internetowej CUW

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oddaje do użytkowania nową wersję strony internetowej.  Głównym powodem zmian było jej dostosowanie do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848). Strona internetowa CUW spełnia wymagania określone w pkt 9, 10 i 11 europejskiej normy EN 301 549 V.2.1.2. Przy jej aktualizacji zostały wzięte pod uwagę wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), czyli dziesiątki rekomendacji dotyczących dostępności, sposobu tworzenia i rozwoju stron z myślą o zapewnieniu jak najwyższej czytelności dla jak największej liczby grup odbiorców mając na uwadze przede wszystkim osoby niepełnosprawne.

 

Oprócz zmiany wizualnych zostało przebudowane menu główne. Zmieniono kolejność niektórych zakładek, a zamiast zakładki „Szablony i formularze” pojawiła się nowa – „Do pobrania”. Jest ona dostępna tylko po zalogowaniu się za pomocą hasła. Zakładka ta będzie sukcesywnie zmieniana i poszerzana o nowe elementy z uwagi na obsługę nie tylko jednostek budżetowych, ale i instytucji kultury. Ponadto na stronie internetowej udostępniono dwa nowe elementy - „Deklaracja dostępności” oraz „Mapa strony”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem