Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


17.08.2020

Klasyfikacja budżetowa umów o pracę

Nieuchronnie zbliża się początek nowego roku szkolnego, co też wiąże się ze wzmożonym ruchem kadrowym w jednostce. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela „Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi z góry w pierwszym dniu miesiąca”. Oznacza to, że odpowiednio wcześniej należy uzupełnić dane w programie Kadry Vulcan, aby Centrum Usług Wspólnych w Rybniku mogło wypełnić ustawowy termin. W związku z tym proszę, aby do 7 września 2020 roku (poniedziałek) wprowadzić obowiązujący od 1 września podział obowiązków nauczycieli na rozdziały oraz uśrednienie wymiarów. Informacje te można pobrać z programu Arkusz Organizacyjny. Dane te należy wprowadzić do programu kadrowego w sekcji Dane umowy – Etat – Rozdziały. Jeżeli zajdzie konieczność dopisania nowego rozdziału, to proszę o tym fakcie poinformować swojego księgowego z Działu Płac. Jest to bardzo istotne, gdyż na dzień wypłaty należy zabezpieczyć środki w planie finansowym – także w tym nowym rozdziale. Ostatnie zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika – przed wypłatą na 1 września – będzie podjęte 28 sierpnia 2020 roku. W związku z tym wszelkie wnioski dotyczące zmian w planie finansowym należy złożyć do CUW do 25 sierpnia 2020 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem