Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


27.08.2020

Nowe wersje szablonów kadrowych

Z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej wynika, że za jej prowadzenie odpowiada pracodawca. Aby ułatwić Państwu wypełnienie tego obowiązku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zaktualizowało istniejące szablony kadrowe, z których można skorzystać. Zmiany dotyczą następujących dokumentów:

  • „Oświadczenie w zakresie jazd lokalnych” (CUW_Rybnik_16.3), 
  • „Wniosek o zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów” (CUW_Rybnik_17.2),
  • „Wniosek o przekazywanie należności na rachunek bankowy” (CUW_Rybnik_18.2),
  • „Upoważnienie do przekazywania informacji e-mailem na temat wypłat i innych należności" (CUW_Rybnik_19.3),
  • "Oświadczenie dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasy pracy" (CUW_Rybnik_20.2).

 

W związku z zarządzeniem nr 285/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 9 czerwca 2020 r. w sprawie wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych, zmianie uległ formularz „Dane kadrowe do sprawozdania o wynagrodzeniach” (CUW_Rybnik_42.2).

 

Jednocześnie informuję, że oświadczenie pracownika PIT-2 oraz zgłoszenie danych o członkach rodziny ZUS ZCNA nie uległy zmianie.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem