Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


01.09.2020

Kolejna jednostka obsługiwana przez CUW

Z dniem 1 września 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, na podstawie zawartego porozumienia, przejęło do obsługi finansowo-księgowej kolejną instytucję kultury – Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Oznacza to, że od tej pory CUW prowadzi obsługę dla 74 jednostek, tj. dla:

  • 71 jednostek budżetowych (w tym 70 oświatowych),
  • 3 instytucji kultury. 

 

Przejęcie kolejnej jednostki wymusiło zmiany organizacyjne w CUW. O zmianach osób obsługujących jednostki poinformowali dyrektorów już wcześniej kierownicy Działu Księgowości i Działu Płac. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w zakładce Dane teleadresowe.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem