Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


01.10.2020

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w III kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej” umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisanych przez dyrektora jednostki) do 9 października 2020 roku (piątek).

.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem