Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


03.11.2020

Wypłata świadczeń z ZFŚS

W związku ze zbliżającym się końcem 2020 roku i wypłatą w wielu jednostkach świadczeń z funduszu socjalnego (np. pomoc świąteczna) wszystkie zlecenia dotyczące wypłat z ZFŚS należy dostarczyć do CUW w terminie do 4 grudnia 2020 r. (piątek). Przyznając świadczenia należy mieć na uwadze konieczność dokonania na początku grudnia korekty odpisu na ZFŚS, która może spowodować zwiększenie, ale też zmniejszenie odpisu, przez co na rachunku funduszu socjalnego pozostanie mniej środków do dyspozycji. Kolejna transza środków na ZFŚS – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – będzie przekazana dopiero w maju 2021 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem