Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


04.11.2020

Plan finansowy – odpowiedzialność dyrektora

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej (art. 11 ust. 3). Zgodnie z art. 53 ust. 1 tejże ustawy za gospodarkę finansową odpowiada kierownik jednostki. Na podstawie zarządzenia nr 1/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2020 r. kierownicy jednostek budżetowych mogą dokonywać „przeniesień wydatków w planach finansowych w obrębie jednej grupy wydatków bieżących jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia”. Przeniesienie wydatków na wynagrodzenia następuje po złożeniu odpowiedniego wniosku w celu dokonania zmian zarządzeniem Prezydenta.

 

W związku z powyższym bardzo proszę dyrektorów jednostek o bieżące śledzenie realizacji swoich planów finansowych tym bardziej, że w większości przypadków są one już prawie w pełni wykorzystane. Realizację planu finansowego można sprawdzić samodzielnie w systemie Finanse (Zestawienia i wymiana danych → Zestawienia → Zestawienia kontrolne → Zestawienia z realizacji planu). Powyższy  sposób działania został szczegółowo zaprezentowany na szkoleniu organizowanym przez firmę Vulcan dnia 1 października 2020 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem