Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.11.2020

Nowe wzory dokumentów

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce „Do pobrania – księgowe” zostały zamieszczone nowe szablony i formularze, a mianowicie:

  • Decyzja Dyrektora instytucji kultury (CUW_Rybnik_51.1), którą należy wypełnić i wydrukować w przypadku zmian w planie finansowym/merytorycznym samorządowej instytucji kultury.
  • Ewidencja korekt fiskalnych (CUW_Rybnik_62.1), którą należy sporządzić w przypadku zwrotu towaru, braku nabicia sprzedaży na kasie/drukarce fiskalnej w danym miesiącu lub zaewidencjonowania sprzedaży dotyczącej poprzedniego miesiąca.
  • Ewidencja oczywistych pomyłek fiskalnych (CUW_Rybnik_63.1). Druk ten należy wydrukować i uzupełnić, jeżeli błędnie zaewidencjonowano sprzedaż na kasie/drukarce fiskalnej i wymagana jest korekta wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego (np. zła cena, niewłaściwa ilość, nazwa towaru bądź usługi).

 

Mamy nadzieję, że druki te przyczynią się do usystematyzowania pracy księgowo-podatkowej zwłaszcza w obsługiwanych instytucjach kultury.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem