Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


18.11.2020

Przeliczenie odpisu na ZFŚS

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS według faktycznej liczby zatrudnionych w 2020 roku. Kalkulacji należy dokonać zgodnie z art. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2020 roku kwoty odpisu na 1 pełny etat wynoszą:

  • 3028,21 zł dla nauczyciela,
  • 1550,26 zł dla pracowników administracji i obsługi, 
  • odpisu dla emerytów nie przelicza się.

 

W związku z tym, że zarządzenie Prezydenta w grudniu przewidywane jest dopiero na 17 grudnia 2020 roku, wszystkie zmiany dotyczące ZFŚS dokonywane zarządzeniem Prezydenta należałoby ująć już w zarządzeniu na 30 listopada 2020 roku. Przeliczenie ZFŚS już teraz pozwoli ustalić faktyczną kwotę oszczędności w planach finansowych do ewentualnego wykorzystania w grudniu - pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody z Wydziału Edukacji. W związku z tym informację dotyczącą przeliczenia należy dostarczyć do swojego księgowego z Działu Księgowości do dnia 24 listopada 2020 roku. Na tej podstawie pracownicy CUW przygotują propozycję zmiany w planach finansowych.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem