Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


19.11.2020

Ułatwienie w pracy kadrowego

W celu ułatwienia pracy osobom prowadzącym sprawy kadrowe w jednostce informuję, iż od 1 grudnia 2020 roku nie muszą już Państwo dostarczać do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku opisanych zwolnień lekarskich ZUS ZLA.

 

Nowa procedura postępowania ze zwolnieniami lekarskimi będzie wyglądać w następujący sposób:

  • Zwolnienia lekarskie należy wydrukować oraz niezwłocznie wprowadzić do programu Kadry Vulcan – tak jak do tej pory. Na podstawie wprowadzonych absencji pracownicy Działu Płac CUW dokonają rozliczenia świadczeń chorobowych. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na dane zawarte w dokumentach ZUS ZLA, a zwłaszcza na okres pobytu pracownika w szpitalu oraz na odpowiednie kody (głównie kod B). Wydrukowane zwolnienia lekarskie zostają w jednostce obsługiwanej jako potwierdzenie nieobecności.
  • W przypadku opieki wystawionej na druku ZUS ZLA należy dostarczyć do CUW tylko wypełnione oświadczenie ZUS Z-15A lub ZUS Z-15B, a w przypadku dodatkowego zasiłku opiekuńczego (z tytułu COVID-19) - także stosowne oświadczenie.
  • Jeżeli pracownik otrzyma zwolnienie lekarskie spowodowane wypadkiem w pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wtedy do CUW należy dostarczyć kserokopię protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (tzw. protokół powypadkowy).
  • Dokumenty związane z przyznanym świadczeniem rehabilitacyjnym, urlopem macierzyńskim, rodzicielskim oraz urlopem wychowawczym – należy dostarczać tak jak do tej pory.
  • Jeżeli pracownik przebywa na kwarantannie i jednocześnie wykonuje pracę zdalną, to należy o tym fakcie poinformować CUW. Dane te można przekazać np.: na wydrukowanej z PUE ZUS liście osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej. W dostarczonej informacji należy podać, w których dniach pracownik faktycznie zdalnie świadczył pracę.

 

Jednocześnie informuję, iż powyższa procedura dotyczy zwolnień lekarskich wystawionych od 1 grudnia 2020 roku. Zwolnienia lekarskie wystawione do 30 listopada 2020 roku należy dostarczyć do CUW tak jak dotychczas.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem