Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


29.12.2020

PPK - porozumienia podpisane

W nawiązaniu do informacji z dnia 17 grudnia 2020 roku informuję, że Prezydent Miasta Rybnika podpisał porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla jednostek budżetowych, w których działają związki zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie porozumień zostaną umieszczone w najbliższym czasie w skrytkach w Wydziale Edukacji. Dla pozostałych jednostek budżetowych, zgodnie z § 2 porozumienia, przedstawiciel pracowników zobowiązany jest do przekazania jednego egzemplarza dyrektorowi jednostki. Inne jednostki otrzymają ten dokument pocztą.

 

W nowym roku będzie się z Państwem kontaktować przedstawiciel firmy Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, który ustali proces przeszkolenia pracowników, a także datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Do tej czynności prawnej potrzebne będzie okazanie posiadanego pełnomocnictwa dyrektora jednostki.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem