Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


05.01.2021

Nowe wersje metryczek, zlecenia i dyspozycji

1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tego aktu przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę netto 130 000 złotych. Nowe Prawo zamówień publicznych wymusiło konieczność modyfikacji kilku wzorów dokumentów stosowanych w księgowości, a mianowicie:

1) metryczki – opis faktury dla:

  • jednostki budżetowej (CUW_Rybnik_3.5),
  • instytucji kultury (CUW_Rybnik_50.2),
  • projektu współfinansowanego ze środków EFS (CUW_Rybnik_40.5),

2) zlecenia – od nowego roku funkcjonować będzie tylko jeden wariant CUW_Rybnik_10.4, który zastępuje 3 wcześniej funkcjonujące,

3) dyspozycji, która będzie funkcjonować tylko w dwóch wariantach:

  • dla kosztów (CUW_Rybnik_12.4),
  • dla zwrotu należności (CUW_Rybnik_13.3).

 

Nowe wersje znajdują się na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – księgowe”. Należy je stosować do wszystkich dokumentów wpływających do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku od początku 2021 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem