Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


07.01.2021

Zamówienia publiczne - plany

Dnia 29 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Rybnika wydał zarządzenie dotyczące zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta. Zarządzenie to obowiązuje od 4 stycznia 2021 roku. Zgodnie z nim jednostki zobowiązane są do opracowania planu zamówień publicznych, który będzie stanowił podstawę przygotowania planu postępowań o udzielenie zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. Plany finansowe jednostek zostały przyjęte uchwałą nr 514/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 roku, a ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do publikacji planów postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej jednostki określa datę 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Oznacza to, że termin na opracowanie planu zamówień publicznych upływa 16 stycznia 2021 roku.

 

Wzorem lat ubiegłych Centrum Usług Wspólnych w Rybniku informuje o możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji dotyczących sporządzania planów zamówień publicznych. Spotkania będą odbywały się od 11 stycznia 2021 roku w sali narad mieszczącej się na parterze w budynku CUW (pokój nr 11). Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Technicznym CUW w celu ustalenia godziny konsultacji (p. Alina Mańka - tel. 32 4390662). Warunkiem skorzystania z konsultacji jest zabranie ze sobą opracowanego wcześniej zgodnie z zasadami planu zamówień publicznych na 2021 rok (wersja robocza).

 

W świetle wprowadzonego zarządzenia nr 696/2020 Prezydenta Miasta Rybnika zaistniała konieczność zmiany dotychczasowych szablonów, a mianowicie:

  • planu zamówień publicznych (CUW_Rybnik_37.4),
  • korekty planu zamówień publicznych (CUW_Rybnik_38.4).

Nowe wersje znajdują się na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – organizacyjne”. Ponadto 28 grudnia 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem