Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


08.01.2021

Terminy, terminy, terminy...

Początek roku to dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Rybniku czas wzmożonej pracy związanej z zamykaniem roku budżetowego. Niektóre zadania nie mogą być jednak wykonane bez danych z jednostek obsługiwanych. Zakres potrzebnych CUW informacji można znaleźć w obowiązującym zarządzeniu nr 25/2018 Dyrektora CUW w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych (…). Terminy tam określone są obowiązujące z uwagi na fakt, że jednostka obsługująca również ma narzucone daty przekazania sprawozdań do Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Aby ułatwić Państwu odnalezienie się w szeregu różnych terminów na stronie internetowej CUW znajduje się kalendarz, gdzie przy konkretnej dacie znajduje się zakres informacji do dostarczenia. Są to terminy ostateczne, których należy przestrzegać.

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie szablony i formularze znajdujące się na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania” mogą być używane tylko i wyłącznie przez jednostki obsługiwane. Przekazanie ich innym podmiotom wymaga zgody Dyrektora CUW. W związku z tym od dzisiaj obowiązuje nowe hasło dostępowe, które zostało wysłane drogą elektroniczną.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem