Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


12.01.2021

Należności publicznoprawne – podjęte rozstrzygnięcia w 2020 roku

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 roku (zmienionego zarządzeniem nr 13/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 8 stycznia 2018 roku) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności publicznoprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej” umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisany przez dyrektora jednostki) do 22 stycznia 2021 roku (piątek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem