Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


13.01.2021

Umorzenia i odroczenia należności cywilnoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 335/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 lipca 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r.  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej” umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (wydrukowany dwustronnie, podpisany przez dyrektora jednostki) do 22 stycznia 2021 roku (piątek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem