Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.04.2021

Kolejne jednostki obsługiwane przez CUW

Z dniem 15 kwietnia 2021 roku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, na podstawie zawartych porozumień, przejęło do obsługi finansowo-księgowej kolejne instytucje kultury – Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach oraz Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. Oznacza to, że od tej pory CUW prowadzi obsługę dla 76 jednostek, tj. dla:

  • 71 jednostek budżetowych (w tym 70 oświatowych),
  • 5 instytucji kultury. 

 

Przejęcie kolejnych jednostek wymusiło zmiany organizacyjne w CUW. O zmianach osób obsługujących jednostki poinformowali dyrektorów już wcześniej kierownicy Działu Księgowości i Działu Płac. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można zawsze znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w zakładce „Dane teleadresowe”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem