Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


21.04.2021

Potrącenie na PPK dotyczy wszystkich wynagrodzeń

Dnia 8 kwietnia 2021 roku zostały podpisane umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Od tego dnia osoby objęte PPK mają potrącaną składkę na rzecz instytucji finansowej – Aviva Investors Poland TFI S.A. Potrącenie składek na rzecz PPK dotyczy wszystkich wypłat, jakie otrzymuje pracownik. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na wynagrodzenia z projektów. Przed zleceniem wypłaty należy dokonać zmian w planie finansowym projektu i zabezpieczyć środki w § 471. Obecnie żadna jednostka realizująca projekt nie ma zaplanowanych środków na ten cel. W przypadku wątpliwości, czy wydatek na PPK jest kwalifikowalny i podlega rozliczeniu w ramach projektu, należy kontaktować się ze swoim opiekunem celem uzyskania wyjaśnień.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem