Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


27.04.2021

Faktury najlepiej otrzymywać elektronicznie

Większość faktur od stałych dostawców towarów i usług można otrzymywać w wersji elektronicznej – czy to na skrzynkę odbiorczą, czy też po zalogowaniu się na dedykowane platformy kontrahentów. Powyższe działania eliminują ryzyko nieotrzymania papierowej wersji dokumentu albo otrzymania go po terminie płatności. Możliwość samodzielnego wydrukowania faktury pozwala na właściwą organizację pracy w jednostce oraz terminowe – zgodnie z obowiązującą instrukcją – dostarczenie jej do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Na początku tego procesu Skarbnik Miasta Rybnika prosi te jednostki, które jeszcze nie otrzymują faktur od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z e-bok, o założenie konta w wirtualnym Biurze Obsługi Klienta. W ten sposób płatności będą regulowane w terminie, PWiK nie będzie naliczał odsetek, a CUW nie będzie musiał wykazywać w sprawozdaniach budżetowych zobowiązań wymagalnych.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem