Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


28.04.2021

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku sporządziło informację o stanie majątku na dzień 31 grudnia 2020 roku dla każdej z jednostek. Informacje zawarte w tabeli, które zostaną przesłane w odrębnej wiadomości e-mail, należy zamieścić w BIP.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem