Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


20.05.2021

Przelew środków na rachunek bankowy ZFŚS

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 31 maja 2021 roku nastąpi przelew pierwszej transzy środków na rachunek bankowy ZFŚS. Oznacza to, że od 1 czerwca 2021 roku będzie można składać w CUW dyspozycje wypłaty świadczeń z ZFŚS, np. z tytułu „wczasów pod gruszą”. Należy jednak wziąć pod uwagę zapisy regulaminu dotyczącego ZFŚS, który dla każdej jednostki jest inny. Przed złożeniem dyspozycji należy ponadto sprawdzić stan środków na rachunku bankowym ZFŚS będącym w dyspozycji dyrektora jednostki.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem