Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


02.06.2021

Zmiany w procedurze z tytułu podatku VAT

Zarządzeniem nr 297/2021 z 21 maja 2021 roku Prezydent Miasta Rybnika wprowadził zmiany w zasadach prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik. Załącznikiem do zarządzenia jest „Procedura realizacji przez Miasto Rybnik zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług”, w której pojawił się nowy obowiązek dla dyrektorów jednostek zapisany w § 16. Jeżeli kierowana przez Państwa jednostka dokonuje sprzedaży do podmiotów powiązanych osobowo, tj. do firm zatrudniających lub zarządzanych przez małżonków, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia osób decyzyjnych (dyrektor i jego zastępcy, ewentualnie kierownicy gospodarczy, administracyjni itp.), konieczne jest złożenie oświadczenia o powiązaniach osobowych i/lub kapitałowych. Na tej podstawie dyrektor prowadzi rejestr podmiotów powiązanych. Kserokopie tych dokumentów należy złożyć (w przypadku wystąpienia) do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku wraz z wystawionym dokumentem sprzedaży. W oświadczeniu i rejestrze jest mowa jeszcze o powiązaniach kapitałowych, ale one w Państwa przypadku będą występowały sporadycznie.

 

W wiadomości e-mail znajdą Państwo wspomniane zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika, a także opracowane przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku propozycje dokumentów do ewentualnego wykorzystania:

  • rejestr podmiotów powiązanych,
  • oświadczenie o powiązaniach osobowych i/lub kapitałowych.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem