Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.09.2021

Wynagrodzenie za zajęcia wspomagające uczniów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów. Liczbę zrealizowanych godzin zajęć wspomagających należy ujmować, tak jak do tej pory, w otrzymywanym z CUW pliku godzin dodatkowych. Dział Płac uaktualnił szablon, w którym należy wykazać liczbę tych godzin, w rozbiciu na rozdziały. Plik zawierający godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz godziny zajęć wspomagających, należy uzupełniać i odsyłać do swojego księgowego z Działu Płac w terminach określonych i widocznych w interaktywnym kalendarzu na stronie CUW. Wynagrodzenie za wszystkie godziny dodatkowe będzie wypłacone na koniec miesiąca łącznie, w jednej liście płac, zgodnie z harmonogramem wypłat znajdującym się również w interaktywnym kalendarzu.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem