Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


22.09.2021

Wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

W nawiązaniu do wiadomości przekazanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika dnia 16 września 2021 roku informuję, że ekwiwalent za odzież i obuwie robocze przysługuje pracownikowi za cały 2021 rok. Przy obliczaniu należnego pracownikowi świadczenia należy uwzględnić regulacje obowiązujące w danej jednostce. Dane należy przekazać do Działu Płac wykorzystując szablon nr CUW_Rybnik_35.1 i dostarczyć do CUW w terminie od 1 do 7 grudnia 2021 roku. Wypłata świadczenia nastąpi 10 grudnia 2021 roku. Bardzo proszę jednak, aby do 15 października 2021 roku do Działu Księgowości przekazać szacunkową kwotę ekwiwalentu (w poszczególnych rozdziałach) celem zabezpieczenia środków w planie finansowym jednostki.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem