Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


13.10.2021

Koszty upomnienia i tytuł wykonawczy po zmianach

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. W tym akcie prawnym została ustalona wysokość kosztów upomnienia w kwocie 16,00 zł (dotychczas było to 11,60 zł). Ponadto rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej wprowadzono nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, który to stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

W związku z tym na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – prawne” zostały zaktualizowane następujące szablony: 

  • upomnienie – CUW_Rybnik_44.3,
  • tytuł wykonawczy – TW-1(5),
  • przykładowo wypełniony tytuł wykonawczy TW-1(5).

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem