Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


12.11.2021

Aktywna tablica - opis dokumentu

Dnia 25 października 2021 roku Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika podpisał umowę z Wojewodą Śląskim na realizację programu „Aktywna tablica”. Otrzymana przez Miasto Rybnik dotacja na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych wynosi 429 339,84 zł. W celu należytej realizacji umowy, a tym samym zapewnienia właściwej ewidencji księgowej, dokumenty potwierdzające wydatek należy prawidłowo opisać. Każdą fakturę (rachunek) należy opatrzyć na odwrocie metryczką, która stosowana jest do wydatków ze środków budżetowych (CUW_Rybnik_3.5). Na metryczce należy zamieścić obligatoryjnie następujące adnotacje: 

  • Płatność ze środków budżetu państwa (podać w jakiej wysokości)
  • Płatność ze środków wkładu własnego (podać w jakiej wysokości)
  • Umowa nr OA-LO.3146.13.150.2021/AT z dnia 25.10.2021 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – wojewodą śląskim a Miastem Rybnik w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna Tablica”.

 

Treść tiretu nr 1 i 2 można zamieścić w kilku wierszach w kolumnie „Uwagi”, natomiast zawartość tiretu nr 3 najlepiej umieścić na samym początku metryczki (górny margines).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem