Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.12.2021

Inwentaryzacja gruntów w jednostkach budżetowych

Zbliża się termin inwentaryzacji za 2021 rok. W związku z koniecznością porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami należy przeprowadzić weryfikację gruntów otrzymanych w trwały zarząd. Wzór pisma przesłany w wiadomości elektronicznej – po uzupełnieniu – należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach do Urzędu Miasta Rybnika. Termin złożenia mija 23 grudnia 2021 roku (czwartek). W składanych pismach należy uwzględnić poprawki naniesione przez Wydział Mienia w ubiegłym roku (właściwe numery działek, prawidłowe numery ksiąg wieczystych, udziały w danych działkach itp.).

 

Po otrzymaniu odpowiedzi z Urzędu Miasta Rybnika należy do Centrum Usług Wspólnych w Rybniku dostarczyć kserokopię tego dokumentu do 13 stycznia 2022 roku, aby zachować termin wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem