Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


22.12.2021

Plan zamówień publicznych - konsultacje

Zgodnie z zarządzeniem nr 696/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika jednostki zobowiązane są do opracowania planu zamówień publicznych. Plan ten stanowi podstawę przygotowania planu postępowań o udzielenie zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

 

Budżet Miasta Rybnika, a tym samym plany finansowe zostały przyjęte uchwałą nr 768/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych jednostka ma obowiązek opublikowania planu postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej. Termin ten upływa 15 stycznia 2022 roku.

 

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku informuje o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie sporządzania planu zamówień publicznych. Indywidualne konsultacje będą odbywały się od 4 stycznia 2022 roku w sali narad mieszczącej się na parterze w budynku CUW (pokój nr 11). Wstępnie opracowany plan zamówień publicznych na rok 2022 należy zabrać ze sobą. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Technicznym CUW w celu ustalenia godziny konsultacji (p. Teresa Zimoń - tel. 32 4390661).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem