Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


03.01.2022

Kolejna jednostka obsługiwana przez CUW

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, na podstawie zawartego porozumienia, przejęło do obsługi finansowo-księgowej kolejną instytucję kultury – Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku. Oznacza to, że od tej pory CUW prowadzi obsługę dla 77 jednostek, tj. dla:

  • 71 jednostek budżetowych (w tym 70 oświatowych),
  • 6 instytucji kultury. 

 

Przejęcie kolejnych jednostek wymusiło zmiany organizacyjne w CUW. O zmianach osób obsługujących jednostki poinformowali dyrektorów już wcześniej kierownicy Działu Księgowości i Działu Płac. Aktualny wykaz osób wraz z numerami telefonów można zawsze znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w zakładce „Dane teleadresowe”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem