Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


03.01.2022

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. (zmienionym ZPM nr 13/2018 z 8 stycznia 2018 r.) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w IV kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do "skrzynki podawczej" umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisanych przez dyrektora jednostki) do 10 stycznia 2022 roku (poniedziałek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem