Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


04.01.2022

PIT-11 dla stypendystów

Do 14 stycznia 2022 roku należy przesłać e-mailem do swojego księgowego z Działu Płac informację o przyznanych w szkole stypendiach dla najlepszych uczniów (zgodnie z uchwałą nr 201/XIV/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendium dla najlepszych uczniów rybnickich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zwanego „Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika”). Informacja ta powinna zawierać następujące dane:           

  • imię i nazwisko ucznia,
  • PESEL ucznia,
  • data urodzenia ucznia,
  • adres zamieszkania, tj. powiat, gmina, miejscowość, poczta i kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu,
  • kwota stypendium.

Na podstawie otrzymanych wszystkich wyżej wymienionych danych Centrum Usług Wspólnych w Rybniku przygotuje dla tych osób informację PIT-11.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem