Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


10.01.2022

Inwentaryzacja metodą weryfikacji

Na podstawie § 6 ust. 1 instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 18/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 22 maja 2019 roku do Działu Księgowości należy złożyć następujące dokumenty: 

  • informację o stanie księgozbioru (wartość) - dotyczy tylko OJB i MR,
  • informację o stanie dóbr kultury (wartość) - dotyczy tylko MR,
  • potwierdzenie weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe informacje sporządzone według stanu na 31 grudnia 2021 roku posłużą do inwentaryzacji metodą porównania stanów księgowych z odpowiednimi dokumentami. Termin złożenia upływa 14 stycznia 2022 roku. 

 

Pracownicy Działu Księgowości drogą elektroniczną prześlą zestawienie z ksiąg inwentarzowych prowadzonych przez CUW dotyczące posiadanych przez jednostki wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 złotych). Po jego otrzymaniu należy zweryfikować, czy wykazane elementy (np.: programy komputerowe) istnieją i są nadal wykorzystywane w jednostce. Następnie należy na zestawieniu umieścić adnotację „Zweryfikowano, stan zgodny” i podpisać, a w przypadku wystąpienia różnic - zamieścić stosowne wyjaśnienie.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem