Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


11.01.2022

Należności publicznoprawne – podjęte rozstrzygnięcia w 2021 roku

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 roku (zmienionego zarządzeniem nr 13/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 8 stycznia 2018 roku) w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności publicznoprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisanych przez dyrektora jednostki) do 21 stycznia 2022 roku (piątek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem