Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


11.01.2022

Umorzenia i odroczenia należności cywilnoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 335/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 lipca 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg określonych w uchwale nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r.  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (wydrukowanych dwustronnie, podpisanych przez dyrektora jednostki) do 21 stycznia 2022 roku (piątek). W kolumnie „Osoba dokonująca ulgi / Nazwa podmiotu” należy także wskazać przesłankę dokonania umorzenia dodając zapis „umorzenie z urzędu” lub „umorzenie na wniosek dłużnika”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem