Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


22.09.2022

Opis przedmiotu zamówienia na artykuły żywnościowe

Zgodnie z informacją podaną przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku na zebraniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych pracownicy Referatu Technicznego CUW opracowali dokument „Opis przedmiotu zamówienia na artykuły żywnościowe – materiały pomocnicze”. Można go wykorzystać po przeanalizowaniu i dostosowaniu do potrzeb jednostki. Oznacza to, że należy wybrać pozycje, które są potrzebne, dodać nowe, jeżeli zachodzi taka potrzeba lub zmienić opis, jeżeli jednostka wymaga innych parametrów. Dokument ten znajduje się na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – Dla jednostki – Wyjaśnienia”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem