Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


03.10.2022

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 346/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z 24 maja 2022 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w III kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do „skrzynki podawczej” umieszczonej przy wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisany przez dyrektora jednostki) do 10 października 2022 roku (poniedziałek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem