Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


20.10.2022

Wypłata ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

Ustalając wysokości ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego dla wybranych stanowisk pracy należy brać pod uwagę regulacje obowiązujące w danej jednostce pamiętając przy tym, że przysługuje on pracownikowi za cały 2022 rok. Oznacza to, że dane do wypłaty ekwiwalentu należy przekazać w wersji elektronicznej w terminie od 1 do 7 grudnia 2022 roku do Działu Płac CUW wykorzystując w tym celu szablon nr CUW_Rybnik_35.2. Wypłata świadczenia nastąpi 12 grudnia 2022 roku. Bardzo proszę jednak, aby do 31 października 2022 roku do Działu Księgowości przekazać szacunkową kwotę ekwiwalentu (w poszczególnych rozdziałach) celem zabezpieczenia środków w planie finansowym jednostki.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem