Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


10.11.2022

Wypłata świadczeń z ZFŚS

W związku ze zbliżającym się końcem 2022 roku i wypłatą w wielu jednostkach świadczeń z funduszu socjalnego (np. pomoc świąteczna) wszystkie zlecenia dotyczące wypłat z ZFŚS należy dostarczyć do CUW w terminie do 7 grudnia 2022 roku (środa). Przyznając świadczenia należy mieć na uwadze konieczność dokonania na początku grudnia korekty odpisu na ZFŚS, która może spowodować zwiększenie, ale też zmniejszenie odpisu, przez co na rachunku funduszu socjalnego pozostanie mniej środków do dyspozycji. Kolejna transza środków na ZFŚS – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – będzie przekazana dopiero w maju 2023 roku.

 

Jednocześnie przypominam, że zlecenie sporządzone na szablonie CUW_Rybnik_5.5 i opatrzone podpisem kwalifikowanym należy przekazać do Działu Płac w formie zaszyfrowanego załącznika do wiadomości elektronicznej.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem