Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.01.2023

ZFŚS - zmiany podatkowe i nie tylko

Na skutek zmian wprowadzonych w systemie podatkowym świadczenia kompensacyjne oraz emerytury traktowane są jednakowo. Oznacza to, że wypłacane świadczenia socjalne dla tych osób zostały zwolnione z podatku do wysokości limitu, który w 2023 roku wynosi 4 500 zł. Do tej pory zwolnienie dotyczyło tylko świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy. W związku z tym w zakładce „Do pobrania – Dla jednostki – Socjalne” zostały zaktualizowane następujące szablony:

  • załącznik do faktury (CUW_Rybnik_66.3),
  • zlecenie – świadczenie socjalne (CUW_Rybnik_5.6).

 

Jednocześnie przypominam, że organizacja wycieczek z ZFŚS jest rozliczana na podstawie faktury płatnej wyłącznie przelewem. Niedopuszczalna jest zapłata gotówką ze środków własnych ani całości, ani części kwoty zaplanowanych kosztów. Jeżeli kontrahent nie ma możliwości wystawienia faktury płatnej przelewem (co pozostaje już raczej tylko teorią), to przed organizacją wycieczki jednostka zobowiązana jest złożyć w CUW wniosek o zaliczkę na poczet zapłaty faktury gotówkowej. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje możliwość organizacji wycieczek, w tym częściowo pokrywanych przez pracownika bądź emeryta. W takim przypadku faktura – w pełnej wysokości – jest płatna ze środków ZFŚS. Dopłata uczestnika jest możliwa albo poprzez potrącenie z listy płac, albo poprzez wpłatę na rachunek bankowy ZFŚS jednostki.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem