Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


17.01.2023

Zmiana stawki ryczałtu

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Oznacza to, że stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynosi dla samochodu osobowego:

  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,89 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – 1,15 zł.

 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem